آماری از دانش‌آموزان استفاده‌کننده از فضای مجازی نداریم
محبی؛
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: آمار دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان در عرصه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار