اولین کنفرانس مشترک فارابی شناسی ایران و قزاقستان برگزار می شود
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم از برگزاری کنفرانس علمی و کاربردی، انسان خیرخواه در میراث فارابی، جامعه خیرخواه و اخلاق امروز در آلماتی قزاقستان خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار