شکسته شدن بت اعظم نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی
یادداشت دانشجویی|
بت اعظم نظامی و اطلاعاتی درهم شکسته شده است، در اولیه‌ترین و ساده‌ترین فرض‌های موجود، اسرائیل سال‌ها باید ترمیم و تحلیل کند که چه شد و از کجا خورد!
ارسال نظرات
آخرین اخبار