اجرای برنامه راهبردی وزارت صمت برای ارتباط صنعت و دانشگاه
در شورای ISC مطرح شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های راهبردی توسعه صنعت دانش بنیان صادرات محور گفت: نظام ایده‌ها و نیازها به عنوان پل ارتباطی صنعت و دانشگاه می‌تواند نقش موثری را ایفا کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار