ضرورت تجهیز سالن‌های ورزشی در دانشکده‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی بر ضرورت تجهیز سالن‌های ورزشی در دانشکده‌ها و خوابگاه‌های دانشگاه تاکید کرد و گفت: باید برنامه‌ای داشته باشیم که ورزش کم‌کم برای همه دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند و استاد به سبک زندگی تبدیل شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار