طراحی یک پلتفرم چندمنظوره به عنوان یک اکوسیستم اجتماعی جدید متاورس
سیدمهداد خاتمی کارآفرین ایرانی از طراحی یک پلتفرم چندمنظوره به عنوان یک اکوسیستم اجتماعی جدید متاورس خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار