چمران: مطالعات برای نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی انجام شده، اما کافی نیست
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مطالعات برای نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی انجام شده، اما کافی نیست. با وزارت کشور نیز باید موضوع را حل کنیم تا در صحن ارائه شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار