معلمان مجاز به ادامه خدمت تا ۵ سال بعد از بازنشستگی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرآیند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا ۵ سال افزایش خدمت با رعایت سقف ۶۵ سالگی موافقت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار