بومی‌سازی «ژنراتورهای نانوحباب» برای افزایش بهره‌وری مزارع میگو
از طرح‌های اولویت دار برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه‌ای و شیلاتی اجرای بسته‌های فناوری از جمله سیستم‌های هوادهی مبتنی بر نانوحباب و توسعه این سیستم‌ها در مزارع پرورشی میگو است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار