پر بازیگر‌ترین سریال کودک و نوجوان در مرحله تولید
سریال تلویزیونی پر مخاطب «یکی بود یکی نبود» به منظور کشف و پرورش استعداد کودکان بر اساس قصه‌های کهن ایرانی در حال تولید است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار