کاهش میزانِ دُز پرتودرمانی در سلول‌های سرطانی با استفاده از بوتئین
محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران دریافتند؛
محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران بر اساس پژوهش‌های اخیر خود دریافتند که بوتئین می‌تواند اثرگذازیِ دُز مفید پرتودهی را در سرطان معده افزایش دهد و در نتیجه، موجب کاهش اثر مخرب پرتودرمانی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار