رشد تولید مواد اولیه دارو، یک گام در جهت خودکفایی در این حوزه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با رشد تولید مواد اولیه ساخت دارو، جمهوری اسلامی ایران به سمت خودکفایی دارویی می‌رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار