زیارت شهدای تازه تفحص شده تا ۲۲ اسفند در معراج شهدای اهواز
زائران راهیان نور از ۲۲ بهمن به مدت یک ماه می‌توانند شهدای تازه تفحص شده را در معراج شهدای اهواز زیارت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار