معجزه پروین؛ معجزه‌ای بدون شگفتی
فجر۴۲|
نویسنده صرفا حاشیه‌ای از زندگی پروین اعتصامی را روایت می‌کند که در پایان افسوس نپرداختن به اشعار و اتفاقات مهم زندگی این شاعر به جان مخاطب می‌نشیند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار