اسرائیل، جنایتکار قرن
یادداشت دانشجویی|
ایده تشکیل دولت اسرائیل توسط کسانی داده شد که حاضر نبودند یهودیان را به کشور‌های خود پناه دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار