معاون رئیس‌ جمهور: دشمن با تمام توان به دنبال فروپاشی کانون خانواده در ایران است
معاون زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری با اشاره به اهمیت تحقق قانون حمایت از جوانی جمعیت گفت: دشمن با تمام توان به دنبال فروپاشی کانون خانواده در ایران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار