ابرقدرت صنعتی آلمان به پایان نزدیک می‌شود
از بین رفتن رقابت پذیری آلمان، مواجهه با چالش‌های مختلف از سوی آمریکا و چین و از دست دادن گاز طبیعی ارزان قیمت روسیه، باعث شده است روز‌های اوج آلمان به عنوان یک ابرقدرت صنعتی رو به پایان باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار