افتتاح ۴۱ پروژه عمرانی در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان
۴۱ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان خوروبیابانک با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار