مسمومیت ۴۷۶ نفر در تهران با گاز کربن مونوکسید طی یک ماه گذشته
رئیس سازمان اورژانس استان تهران گفت: متأسفانه ۴۷۶ مورد مسمومیت با گاز CO در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران ثبت شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار