«لشکر قدس» عنوان محوری ویژه برنامه‌های شهرداری تهران در روز جهانی قدس
زیبایی نژاد خبر داد:
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با توضیح برنامه‌های شهرداری تهران در روز جهانی قدس، گفت: ویژه برنامه محوری شهرداری تهران در پاسداشت این روز مهم و تاریخی، تجمع کودکان و مادران در حمایت از کودکان و مادران فلسطینی با عنوان «لشکر قدس» است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار