فناوری‌های نوظهور به برنامه‌های درسی دانشجویان اضافه می‌شود
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: فناوری‌های نوظهور و دیجیتال و هوش مصنوعی از مهرماه ۱۴۰۳ به برنامه‌های درسی رشته فنی و مهندسی با هدف کمک به اشتغال دانشجویان اضافه می‌شود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار