سهرابی: شاخص‌ترین ویژگی شهید رئیسی، نگاه عادلانه در حوزه فرهنگ کشور بود+فیلم
در گفتگو با دانشجو
مدیرکل دفتر نظارت سینمایی: باتوجه به اینکه رویکرد شهید رئیسی عدالت محورانه بود، شاید یکی از شاخص‌ترین وجوهی که می‌توان در نوع مدیریت و عملکرد ایشان عنوان کرد، همین موضوع عدالت محوری و نگاه عادلانه به فضای فرهنگ وهنر در سراسر کشور و همچنین تمرکز زدایی از تولیدات سینمایی و تولیدات فرهنگی و هنری باشد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار