وضع بداقتصادی فرانسه را وارد تنش با آلمان کرده است
منابع خبری فرانسه:
در نتیجه بحران مالی و با بدتر شدن اوضاع اقتصادی فرانسه، برخی سیاستمداران در فرانسه دولت آلمان را مسئول این اوضاع می‌دانند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار