اختصاص اعتبار هزار میلیارد ریالی برای تهیه و توزیع شیر
رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و توزیع شیر خبر داد:
رییس اداره برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و توزیع شیر از اختصاص اعتبار برای تولید و توزیع شیر خبر داد
ارسال نظرات
آخرین اخبار