مقطع ارشد رشته بانکداری اسلامی در دانشگاه آزاد خوی تصویب شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوی از تصویب رشته بانکداری اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار