بهبود شرایط مناطق محروم استان خوزستان با تلاش بنیاد برکت
بنیاد برکت برای بهبود شرایط مناطق محروم در استان خوزستان 3363 میلیارد و 818 میلیون ریال اختصاص داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار