نخستین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های انجمن صنفی خبرنگاران برگزار می‌شود
نخستین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار