نایب قهرمانی تیم علوم پزشکی اصفهان در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه‌های کشور
در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر علوم پزشکی صورت گرفت؛
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مسابقات تنیس روی میز دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، نایب قهرمان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار