راه‌اندازی سه رشته جدید در مقطع دکترا در واحد شهرضا
رئیس دانشگاه آزاد شهرضا خبر داد
با موافقت شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سه رشته جدید در مقطع دکترای تخصصی به رشته‌های دانشگاه آزاد شهرضا افزوده شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار