مردان نتوانستند جامعه عارى از خشونت بسازند، اميدواريم زنان اين کار را انجام دهند
رئیس دانشگاه شیراز:
رئیس دانشگاه شیراز گفت: مردان نتوانستند جامعه عارى از خشونت بسازند، اميدواريم زنان اين کار را انجام دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار