امروز مردم وظیفه دارند راه‌های نفوذ دشمنان را ببندند/برخی گمان نکنند با تصویب برجام بهشت برین ایجاد می‌شود
دانشجوی فعال دانشگاه علمی- کاربردی بیرجند:
دانشجوی فعال دانشگاه علمی- کاربردی بیرجند با بیان اینکه برخی گمان نکنند با تصویب برجام بهشت برین ایجاد می‌شود و دشمنی با آمریکا باید کنار برود، گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری امروز مردم وظیفه دارند راه‌های نفوذ دشمنان را ببندند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار