نمایندگان مجلس اجازه ندهند تجربه بیانیه الجزایر تکرار شود
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف‌آ‌باد:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: نمایندگان ملت در مجلس نباید اجازه دهند که تجربه بیانیه الجزایر دوباره تکرار شود؛ چراکه آمریکا در بیانیه الجزایر هم به تعهدات خود عمل نکرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار