اردوی راهیان‌نور یکی از کارهای بزرگ و ماندگار بسیج دانشجویی است
رئیس دانشگاه پیام‌نور گیلان:
رئیس دانشگاه پیام‌نور گیلان اردوی راهیان‌نور را یکی از کارهای بزرگ و ماندگار بسیج دانشجویی عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار