فوت های ناشی از مسمومیت با قرص برنج کاهش یافت
طی ۹ماه گذشته
پزشکی قانونی استان تهران از کاهش ۳۶ درصدی فوت های ناشی از مسمومیت با قرص برنج از ابتداتی فروردین تا پایان آذرماه سالجاری خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار