خطر صدای بلند برای جنین مادران باردار
دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران عنوان کرد
دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران گفت: یکی از محورهای اصلی کنگره پانزدهم بحث تاثیر صدا بر سیستم شنوایی انسان است و وقتی صدا بلندتر از حد عادی باشد در طولانی مدت می تواند بر سیستم شنوایی آسیب بزند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار