۹۰ درصد مرگ و میر مادران در زایمان‎ سزارین است
دبیر نخستین جشنواره استانی زایمان فیزیولوژیک:
دبیر نخستین جشنواره استانی زایمان فیزیولوژیک مازندران گفت: در ۱۰ سال گذشته بیش از ۹۰ درصد مرگ‌هایی که برای مادران اتفاق افتاده، مختص مادرانی بوده که سزارین انجام دادند، لذا سزارین باید در صورت تهدید مادر و جنین انجام شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار