۱۰۰ حادثه علیه مسلمانان انگلیس بعد از برگزیت
گزارش‌ها حاکی است بعد از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، گروه‌های مسلمان در این کشور هدف موج جدیدی از حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار