هیچ ملکی بدون رعایت قوانین به کسی واگذار نشده است
واکنش شهرداری تهران به شایعات اخیر
شهرداری تهران اعلام کرد که هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات به کسی واگذار نشده است و اگر تخفیفی بوده حدود ۵۰ میلیون تومان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار