نظام آماری آموزش عالی یکپارچه سازی می شود
شریعتی نیاسر خبرداد؛
معاون آموزشی وزارت علوم از یکپارچه سازی نظام آماری در آموزش عالی کشور با سامانه آموزش عالی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار