۱۳ محور مواصلاتی کشور مسدود است
در حال حاضر براساس اعلام پلیس راه ۱۳ محور مواصلاتی کشور مسدود است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار