چرخش رهبر جریان «صدر» عراق به سوی عربستان چه معنایی دارد؟/ «مقتدی» در آرزوی میانجی‌گری
گزارش/
رویاهای صدر، فرصت مناسبی را برای بزرگان آل سعود فراهم خواهد کرد تا با موج سواری بر حسن نیت های شکننده ی جریان صدر، هم راه نفوذی به عراق پیدا کرده باشند و هم راه فراری از اتهامات بین المللی.
ارسال نظرات
آخرین اخبار