از تهدیدات و توطئه‌های خارجی باکی نداریم/ امام(ره) نترسیدن از بیگانگان را به ما آموخت
روحانی در مرقد امام خمینی (ره):
رئیس جمهور گفت: ما از تهدیدات و توطئه‌های خارجی باکی نداریم چراکه امام راحل عدم هراس از بیگانگان را به ما آموخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار