مواجهه قهری با دانشجویان کم‌تجربه، حکم به نداشتن آزادی است/ «سرمایه اجتماعی» با ضرب و زور می‌سوزد، تباه می‌شود و از بین می‌رود
واکنش‌ها به محکومیت دانشجویان عدالتخواه شیراز؛
فعالان دانشجویی و رسانه‌ای در واکنش‌های متفاوت، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در رابطه با بازداشت و محکومیت چهار دانشجوی جنبش عدالتخواه شیرازی پرداختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار