انتقاد عضو شورای شهر به شهرداری تهران درباره کندی کار دو پروژه خط ۶ و ۷ مترو
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران درخصوص عملکرد و اقدامات شهرداری تهران درخصوص پروژه خط ۶ و ۷ مترو تهران انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در این دو پروژه کار به کندی پیش می‌رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار