کنگره آمریکا فروش جنگنده اف ۳۵ به ترکیه را متوقف کرد
کنگره آمریکا با تصویب طرحی فروش جنگنده اف ۳۵ به ترکیه را برای مدتی متوقف کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار