وام‌دهی به شرکت‌های استارتاپی خیانت است
دلیری:
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت:در مرحله نوپایی باید شرکت‌های استارتاپی را با سرمایه‌گذاری خطرپذیر حمایت کرد نه وام‌دهی، چراکه وام دادن به آن‌ها خیانت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار