نقاط ضعف طرح تحول سلامت/نظام بیمه‌ای دچار بحران است
قطعنامه شورای هماهنگی نظام پزشکی
شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های سراسر کشور، در قطعنامه‌ای اعلام کرد؛ در اقداماتی که تحت عنوان «طرح تحول سلامت» به اجرا در آمده، رسیدن به اهداف مصرح در قوانین توسعه کشور حاصل نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار