نشست ورشو می‌تواند به بن‌بست اروپا و آمریکا در مورد ایران پایان دهد
وزیر خارجه لهستان:
وزیر خارجه لهستان در مصاحبه با یک رسانه محلی از میزبانی از یک نشست ضدایرانی دفاع کرد و گفت: نباید وانمود کرد که برجام می‌تواند بدون حضور آمریکا بدون خدشه ادامه یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار