قاضی مسعودی‌مقام: کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان بر ما روشن است / متهمان و وکلا تصور نکنند ما اطلاع نداریم
پنجمین جلسه رسیدگی به متهمین جدید پرونده پتروشیمی
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم ابوالفضل خرمی گفت: همه دفاعیات متهم خرمی در جلسه قبل کذب بودند؛ ادله لازم برای رد دفاعیات وی حاضر است.