معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان بابت مسمومیت غذایی دانشجویان، عذرخواهی کرد
بیگدلی در گفتگو با دانشجو:
دبیر شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: معاونت دانشجویی و مدیر کل دانشجویی دانشگاه، ضمن قبول کلیه مسئولیت‌های این اتفاق، از دانشجویان بابت مسمومیت غذایی و بروز این مشکل عذر خواهی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار